Linnamäe Hüdroelektrijaama kronoloogia

OHUS ON AJALOOLISTE LÕHE KUDEALADE TAASTAMINE JÄGALA JÕEL

Eesti riigil on jäänud vaid loetud päevad, et kasutada ostueesõigust ning omandada Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõigus, mille Eesti Energia müüs 30. oktoobril Wooluvabrik OÜ-le 648 000 euro eest. Ostueesõiguse kasutamise võimalus tuleneb Looduskaitseseadusest, kuna tegemist on looduskaitsealuse objektiga. Loe edasi.

OHTRALT MAKSUMAKSJA RAHA KULUB Jõelähtme Vallavalitsuse tegevuse tõttu

Oma praeguse käitumisega ohustab Jõelähtme VV seega riigi tasandil võetud kohustusi EL ees ning selle tõttu kaasneb ohtralt seletamist Euroopa komisjonile, mille käigus kulub kindlasti märkimisväärne kogus maksumaksja raha.  Esiteks EL komisjonile põhjendamaks, miks eelistatakse ärlist huvi unikaalsele looduskooslusele ning teiseks võimalikest kaasnevatest sanktsioonidest Eesti riigile NATURA 2000 võrgustikku kuuluva Jägala jõe kaitseala eesmärkide täitmata jätmise eest. Loe Edasi.

Kristjan Põldaas, Jõelähtme valla keskkonnanõunik: Jägala jõe alamjooksul põrkuvad erinevad huvid mitmekordselt

Jägala jõe alamjooksul põrkuvad täna nii kohalikud, riiklikud, majanduslikud, looduskaitselised, muinsuskaitselased ja julgeolekuhuvid. Lisaks sellele, et looduskaitselised huvid põrkuvad teiste ülaltoodud huvidega, põrkuvad nad täna ka omavahel, kirjutab Jõelähtme valla keskkonnanõunik Kristjan Põldaas vastuseks Eesti kalastajate seltsi esimehele. Loe edasi.

Jõelähtme vald: Linnamäe elektrijaama ei tohi lõhkuda nahkhiirte pärast

Linnamäe hüdrojaama säilimist sooviv Jõelähtme vallavalitsus tellis uuringu, mille järgi ei tohi nahkhiirte kolooniate kaitseks muuta Linnamäe piirkonnas pika aja jooksul väljakujunenud veekogude süsteemi. Loe edasi.

Linnamäe hüdroelektrijaama omanik plaanib taotleda õiguskaitset

Novembris Linnamäe hüdroelektrijaama ostnud OÜ Wooluvabrik plaanib esitada halduskohtusse kaebust koos esialgse õiguskaitse taotlusega, et saaks energia tootmist jätkata. Loe edasi.