Astu EKS liikmeks

Seltsi eesmärgid:

1. Harrastuskalastajate huvide eest seismine ühiskondlikul ja riiklikul tasandil;
2. Jätkusuutliku kalastamise propageerimine, edendamine, arendamine, reglementeerimine, kajastamine, kättesaadavaks tegemine;
3. Kalavarude kaitse ning kestvalt hea seisundi saavutamine;
4. Keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, säästliku ja tervisliku eluviisi propageerimine.

EKS põhikiri

Liikmeks astumise tingimused ja vajalikud tegevused:

1. Seltsi täisliikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes jagab Seltsi eesmärke, tunnistab Seltsi põhikirja ja täidab selle sätteid;
2. Seltsi noorliikmeks on alla 16-aastane füüsiline isik, kes jagab Seltsi eesmärke, tunnistab Seltsi põhikirja ja täidab selle sätteid kuid ei ole liikmemaksu kohuslane ega saa olla valitud Seltsi juht- ega kontrollorganitesse;
3. Laadi alla, täida, digiallkirjasta liitumisavaldus ning saada see EKS e-mailile info@kalastajateselts.ee.

LAADI ALLA LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUSLiikmeks vastuvõtmine ja liikmete hulgast väljaarvamine:

Vastavalt põhikirjale on liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine Seltsi juhatuse pädevuses. 

Liikmemaks:

Vastavalt põhikirjale on liikmemaksu suuruse kehtestamine ja tasumise arvestuse pidamine Seltsi juhatuse pädevuses.

27.08.2015 juhatuse otsusega on alates mainitud kuupäevast Seltsi liikmemaks seltsiga liitumise aastal 0 eurot. Liikmemaksu suuruseks alates vastuvõtmisele järgneva kalendriaasta 1-st jaanuarist, kehtestada 5 eurot aastas. Liikmemaksu tasumise kohustus liikmemaksu kohuslastele kehtestada hiljemalt jooksva aasta 1-ks detsembriks.

MTÜ Eesti Kalastajate Selts pangakonto LHV pangas EE257700771003630230.