Kalakaitse logo

Eesti Kalastajate Seltsi Vabatahtlik Kalakaitse

Vabatahtlik Kalakaitse koondab enda alla aktiivsed loodusest hoolivad inimesed, kelle põhieesmärgiks on tagada sügiseti lõheliste kuderahu.

Oleme Keskkonnaameti inspektoritele lisasilmadeks ning aitame neil tagada Kalapüügieeskirja reeglite kinnipidamisest. Aktiivsemad liikmed toimetavad ka aastaringselt ning silma hoiatakse peal konkreetselt juba nii haugi, kui ka vähi heaolul.

Vabatahtliku Kalakaitse loomise hetkeks võib pidada 15.10.2014 jalutuskäiku Keila jõe ääres, millest võtsid osa Jüri Nurk, Andres Duuberg, Harry Pommer, Veera Burkatskaja ja Kajar Paas. Üha enam inimesi nägid võimalust midagi päriselt ka ära teha ja peagi hakati sarnaseid jalutuskäike tegema kõikide Eesti lõhejõgedel. Ülejäänud on juba ajalugu.

Liitu meiega ja tee ka reaalselt midagi looduse heaks ära!


Saada Kalakaitsele vihje