EMV jääaluses kalapüügis 2019 (Võrtsjärv)

Facebook üritus
Tulemused - MS Exceli fail
Fotod (Märt)

Võistkondlik koondtulem
#tm/vstljtulem 1koht 1tulem 2koht 2sum tulemsum koht
1Kõue434515276513711028
Jaanus Viitkin201811052330704
Aare Silm8163484413007
Andrus Nurme4337936113698
Margus Ollin10784293513719
2EFK Allvega346315214517560832
Alan Priidel10422368514107
Hanno Veldemann6425663213057
Denis Mežennõi9621289612517
Laur Tammeorg81778254164211
3Angler269021236915505936
Denis Manov8391813116522
Andrey Turbin8782487313655
Juri Sobolev40411525292913
Oleg Nepomnjastsi56975449111316
4TKSK459021265420724441
Mati Banhard272511405141302
Aivar Kõmmits68744416112810
Ranel Kõmmits358126612101914
Enno Toomla82041471196715
5LEKK I266927250816517743
Lehar Leetsaar11013696117974
Stanislav Pesjukov4161010892150512
Alexander Andrusenko73363646109712
Georg Semenovski4198359777815
6RVK tiim290922143135434057
Teet Aavik1104218410128812
Nikita Saloid35810427478514
Tarmo Kürsa864350012136415
Marino Pukki5837320990316
7Kaiu kalaklubi189137158029347166
Tiit Peetsalu5976264786113
Denis Zigadlo4509473592314
Kalvi Laasalu54210290983219
Kenno Rohioja30212553885520
8Tartu Kalaspordiklubi 1223733128134351867
Madis Mähar7503584613349
Veljo Sarapuu6429303494513
Gerli Albert430102981172821
Gennadi Rootsi41511961351124
9EFK kalastussport.ee228433140136368569
Jaan Grents94852978124513
Sten Urbanik53083111084118
Riivo Müür468953810100619
Marko Avsjukevits33811255859319
10Pelikan196539150730347269
Dmitri Sofjin6345510311448
Aleksei Viktorov26113379364016
Martin Arm72481661189019
Oleg Skorkin346134521379826
11LEKK II208833119240328073
Aleksei Špalov8022323711259
Marko Abram69845757127311
Margarita Gratšjova294132471354126
Aarika Jõgiste29414471334127
12Timmu tiim151441109339260780
Johannes Aab77755885136510
Timo Roos3909354874417
Elmar Talbonen155141151227026
Reino Laas19213361422827
13Tartu Kalaspordiklubi 295353107546202899
Jaak Visnapuu31512205952021
Jürgen Kirsis374122711264524
Ivo Venig126155291165526
Ülo Põldma13814701420828

Üldarvestus, individuaalne
#võistlejatiimsek 1tulem 1koht 1sek 2tulem 2koht 2sum tulemsum koht
1Mati BanhardTKSKA27251A1405141302
2Denis ManovAnglerC8391B813116522
3Jaanus ViitkinKõueD20181A1052330704
4Lehar LeetsaarLEKK IA11013C696117974
5Andrey TurbinAnglerB8782D487313655
6Alan PriidelEFK AllvegaD10422D368514107
7Hanno VeldemannEFK AllvegaC6425B663213057
8Aare SilmKõueB8163B484413007
9Denis MežennõiEFK AllvegaB9621C289612517
10Andrus NurmeKõueC4337D936113698
11Dmitri SofjinPelikanB6345B510311448
12Margus OllinKõueA10784C293513719
13Madis MäharTartu Kalaspordiklubi 1C7503A584613349
14Aleksei ŠpalovLEKK IIC8022D323711259
15Johannes AabTimmu tiimD7775A5885136510
16Aivar KõmmitsTKSKC6874B4416112810
17Laur TammeorgEFK AllvegaA8177A8254164211
18Marko AbramLEKK IIB6984A5757127311
19Stanislav PesjukovLEKK IB41610A10892150512
20Teet AavikRVK tiimA11042C18410128812
21Alexander AndrusenkoLEKK ID7336D3646109712
22Jaan GrentsEFK kalastussport.eeA9485D2978124513
23Veljo SarapuuTartu Kalaspordiklubi 1A6429C303494513
24Juri SobolevAnglerA40411C525292913
25Tiit PeetsaluKaiu kalaklubiB5976C264786113
26Ranel KõmmitsTKSKB35812D6612101914
27Denis ZigadloKaiu kalaklubiD4509B473592314
28Nikita SaloidRVK tiimC35810D427478514
29Tarmo KürsaRVK tiimD8643A50012136415
30Enno ToomlaTKSKD8204C1471196715
31Georg SemenovskiLEKK IC4198B359777815
32Oleg NepomnjastsiAnglerD5697A5449111316
33Marino PukkiRVK tiimB5837B320990316
34Aleksei ViktorovPelikanC26113C379364016
35Timo RoosTimmu tiimC3909B354874417
36Sten UrbanikEFK kalastussport.eeD5308B3111084118
37Riivo MüürEFK kalastussport.eeB4689A53810100619
38Martin ArmPelikanA7248D1661189019
39Kalvi LaasaluKaiu kalaklubiA54210D290983219
40Marko AvsjukevitsEFK kalastussport.eeC33811C255859319
41Timo ThalindividuaalA9146A16914108320
42Kenno RohiojaKaiu kalaklubiC30212A553885520
43Gerli AlbertTartu Kalaspordiklubi 1D43010B2981172821
44Olev PraatsindividuaalD42011D1861060621
45Konstantin VoznjukindividuaalC595601559521
46Jaak VisnapuuTartu Kalaspordiklubi 2A31512C205952021
47Carl ÜlejõeindividuaalB4898B2351472422
48Jürgen KirsisTartu Kalaspordiklubi 2D37412B2711264524
49Gennadi RootsiTartu Kalaspordiklubi 1B41511D961351124
50Oleg SkorkinPelikanD34613A4521379826
51Ivo VenigTartu Kalaspordiklubi 2B12615A5291165526
52Margarita GratšjovaLEKK IIA29413B2471354126
53Elmar TalbonenTimmu tiimA15514D1151227026
54Endel MägedikindividuaalB16414C571222126
55Aarika JõgisteLEKK IID29414C471334127
56Reino LaasTimmu tiimB19213C361422827
57Ülo PõldmaTartu Kalaspordiklubi 2C13814D701420828

Juuniorid
#võistlejatiimtulem 1koht 1tulem 2koht 2sum tulemsum koht
1Aare SilmKõue8163484413007
2Johannes AabTimmu tiim77755885136510
3Laur TammeorgEFK Allvega81778254164211
4Georg SemenovskiLEKK I4198359777815
5Martin ArmPelikan72481661189019
6Timo Thalindividuaal914616914108320
7Carl Ülejõeindividuaal48982351472422

Naised
#võistlejatiimtulem 1koht 1tulem 2koht 2sum tulemsum koht
1Gerli AlbertTartu Kalaspordiklubi 1430102981172821
2Margarita GratšjovaLEKK II294132471354126
3Aarika JõgisteLEKK II29414471334127

Noored
03. veebruar 2019 (võistlesid ühel päeval, ühes sektoris)
 #võistleja tulem
1Serena Sarapuu1519
2Gevert Meite1513
3Nikolas Javorski984
4Rene Nääs607
5Marten Malmre464

Eelmine
Rõuge Purakas 2019
Järgmine
Kalapüügivõistlus Pikkjärve Karikas 2019

Lisa kommentaar

Email again: