Eesti meistrivõistlused jääaluses kalapüügis II etapp,Võrtsjärve Karikas

Arvi Sirm fotod

Kokku võistkondlik

# tiim / võistleja# 1tulem 1 # 2 tulem 2 # sum tulem sum
1 Angler Ice Fishing Team 8 6378 13 5946 21 12324
Denis Manov 2 2537 3 1219 5 3756
Andrey Turbin 3 2148 4 3764 7 5912
Martin Arm 3 1693 6 963 9 2656
2 ProAngler/Nero Team 12 7146 13 7101 25 14247
Mikk Rohtla 1 2815 1 5247 2 8062
Denis Mežennõi 2 3331 5 1125 7 4456
Alan Priidel 9 1000 7 729 16 1729
3 EFK-ProAngler/Nero 16 4812 10 5876 26 10688
Riivo Müür 6 1126 1 2005 7 3131
Hanno Veldemann 4 1886 4 1217 8 3103
Ivo Venig 6 1800 5 2654 11 4454
4 KSK Swanline 11 6038 16 6565 27 12603
Kalvi Laasalu 4 1940 3 4633 7 6573
Denis Zigadlo 4 1604 5 1045 9 2649
Tiit Peetsalu 3 2494 8 887 11 3381
5 Team Salmo 12 5559 17 4545 29 10104
Jaan Grents 1 2708 8 1989 9 4697
Enno Toomla 2 2129 8 718 10 2847
Konstantin Voznjuk 9 722 1 1838 10 2560
6 Tallinna Kalaspordi Klubi 15 6013 15 6785 30 12798
Ranel Kõmmits 1 3464 4 1077 5 4541
Aivar Kõmmits 5 1603 2 4882 7 6485
Margus Ollin 9 946 9 826 18 1772
7 KV 20 4222 21 4231 41 8453
Karol Treial 7 1056 2 1727 9 2783
Artur Tsepelin 6 1414 9 1855 15 3269
August Turk 7 1752 10 649 17 2401
8 Team Õisu 26 2869 19 4224 45 7093
Toivo Reinpalu 11 445 2 1849 13 2294
Veljo Sarapuu 7 1387 7 2022 14 3409
Mati Banhard 8 1037 10 353 18 1390
9 Rapla Fishing Team 20 3881 32 2399 52 6280
Tarmo Kürsa 5 1827 11 153 16 1980
Teet Aavik 5 1392 11 479 16 1871
Jaak Visnapuu 10 662 10 1767 20 2429

Kokku individuaalne

# võistleja tiim tulem 1 # 1 tulem 2 # 2 tulem sum # sum
1 Mikk Rohtla ProAngler/Nero Team 2815 1 5247 1 8062 2
2 Ranel Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi 3464 1 1077 4 4541 5
3 Denis Manov Angler Ice Fishing Team 2537 2 1219 3 3756 5
4 Kalvi Laasalu KSK Swanline 1940 4 4633 3 6573 7
5 Aivar Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi 1603 5 4882 2 6485 7
6 Andrey Turbin Angler Ice Fishing Team 2148 3 3764 4 5912 7
7 Denis Mežennõi ProAngler/Nero Team 3331 2 1125 5 4456 7
8 Riivo Müür EFK-ProAngler/Nero 1126 6 2005 1 3131 7
9 Hanno Veldemann EFK-ProAngler/Nero 1886 4 1217 4 3103 8
10 Jaan Grents Team Salmo 2708 1 1989 8 4697 9
11 Karol Treial KV 1056 7 1727 2 2783 9
12 Martin Arm Angler Ice Fishing Team 1693 3 963 6 2656 9
13 Denis Zigadlo KSK Swanline 1604 4 1045 5 2649 9
14 Enno Toomla Team Salmo 2129 2 718 8 2847 10
15 Konstantin Voznjuk Team Salmo 722 9 1838 1 2560 10
16 Ivo Venig EFK-ProAngler/Nero 1800 6 2654 5 4454 11
17 Tiit Peetsalu KSK Swanline 2494 3 887 8 3381 11
18 Viivi Liias 950 8 1323 3 2273 11
19 Toivo Reinpalu Team Õisu 445 11 1849 2 2294 13
20 Veljo Sarapuu Team Õisu 1387 7 2022 7 3409 14
21 Marino Pukki 1144 8 939 6 2083 14
22 Artur Tsepelin KV 1414 6 1855 9 3269 15
23 Tarmo Kürsa Rapla Fishing Team 1827 5 153 11 1980 16
24 Teet Aavik Rapla Fishing Team 1392 5 479 11 1871 16
25 Alan Priidel ProAngler/Nero Team 1000 9 729 7 1729 16
26 August Turk KV 1752 7 649 10 2401 17
27 Kenno Rohioja 786 10 929 7 1715 17
28 Georg Semenovski 0 12 2441 6 2441 18
29 Margus Ollin Tallinna Kalaspordi Klubi 946 9 826 9 1772 18
30 Mati Banhard Team Õisu 1037 8 353 10 1390 18
31 Jaak Visnapuu Rapla Fishing Team 662 10 1767 10 2429 20
32 Maksim Konovalik 565 11 662 9 1227 20
33 Andrei Antonov 649 10 1732 11 2381 21
      51012
55698
106710

II päeva võistkondlik

tiim / võistleja# 2tulem 2
1 EFK-ProAngler/Nero 10 5876
Riivo Müür 1 2005
Hanno Veldemann 4 1217
Ivo Venig 5 2654
2 ProAngler/Nero Team 13 7101
Mikk Rohtla 1 5247
Denis Mežennõi 5 1125
Alan Priidel 7 729
3 Angler Ice Fishing Team 13 5946
Denis Manov 3 1219
Andrey Turbin 4 3764
Martin Arm 6 963
4 Tallinna Kalaspordi Klubi 15 6785
Aivar Kõmmits 2 4882
Ranel Kõmmits 4 1077
Margus Ollin 9 826
5 KSK Swanline 16 6565
Kalvi Laasalu 3 4633
Denis Zigadlo 5 1045
Tiit Peetsalu 8 887
6 Team Salmo 17 4545
Konstantin Voznjuk 1 1838
Jaan Grents 8 1989
Enno Toomla 8 718
7 Team Õisu 19 4224
Toivo Reinpalu 2 1849
Veljo Sarapuu 7 2022
Mati Banhard 10 353
8 KV 21 4231
Karol Treial 2 1727
Artur Tsepelin 9 1855
August Turk 10 649
9 Rapla Fishing Team 32 2399
Jaak Visnapuu 10 1767
Tarmo Kürsa 11 153
Teet Aavik 11 479

II päev individuaalne

võistleja tiim sektor 2 tulem 2 # 2
Riivo Müür EFK-ProAngler/Nero A 2005 1
Toivo Reinpalu Team Õisu A 1849 2
Denis Manov Angler Ice Fishing Team A 1219 3
Ranel Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi A 1077 4
Denis Zigadlo KSK Swanline A 1045 5
Marino Pukki A 939 6
Alan Priidel ProAngler/Nero Team A 729 7
Enno Toomla Team Salmo A 718 8
Maksim Konovalik A 662 9
August Turk KV A 649 10
Teet Aavik Rapla Fishing Team A 479 11
Konstantin Voznjuk Team Salmo B 1838 1
Karol Treial KV B 1727 2
Viivi Liias B 1323 3
Hanno Veldemann EFK-ProAngler/Nero B 1217 4
Denis Mežennõi ProAngler/Nero Team B 1125 5
Martin Arm Angler Ice Fishing Team B 963 6
Kenno Rohioja B 929 7
Tiit Peetsalu KSK Swanline B 887 8
Margus Ollin Tallinna Kalaspordi Klubi B 826 9
Mati Banhard Team Õisu B 353 10
Tarmo Kürsa Rapla Fishing Team B 153 11
Mikk Rohtla ProAngler/Nero Team C 5247 1
Aivar Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi C 4882 2
Kalvi Laasalu KSK Swanline C 4633 3
Andrey Turbin Angler Ice Fishing Team C 3764 4
Ivo Venig EFK-ProAngler/Nero C 2654 5
Georg Semenovski C 2441 6
Veljo Sarapuu Team Õisu C 2022 7
Jaan Grents Team Salmo C 1989 8
Artur Tsepelin KV C 1855 9
Jaak Visnapuu Rapla Fishing Team C 1767 10
Andrei Antonov C 1732 11

I päev võistkondlik

#
# 1 tulem 1
1 Angler Ice Fishing Team 8 6378
Denis Manov 2 2537
Andrey Turbin 3 2148
Martin Arm 3 1693
2 KSK Swanline 11 6038
Tiit Peetsalu 3 2494
Kalvi Laasalu 4 1940
Denis Zigadlo 4 1604
3 ProAngler/Nero Team 12 7146
Mikk Rohtla 1 2815
Denis Mežennõi 2 3331
Alan Priidel 9 1000
4 Team Salmo 12 5559
Jaan Grents 1 2708
Enno Toomla 2 2129
Konstantin Voznjuk 9 722
5 Tallinna Kalaspordi Klubi 15 6013
Ranel Kõmmits 1 3464
Aivar Kõmmits 5 1603
Margus Ollin 9 946
6 EFK-ProAngler/Nero 16 4812
Hanno Veldemann 4 1886
Ivo Venig 6 1800
Riivo Müür 6 1126
7 KV 20 4222
Artur Tsepelin 6 1414
August Turk 7 1752
Karol Treial 7 1056
8 Rapla Fishing Team 20 3881
Tarmo Kürsa 5 1827
Teet Aavik 5 1392
Jaak Visnapuu 10 662
9 Team Õisu 26 2869
Veljo Sarapuu 7 1387
Mati Banhard 8 1037
Toivo Reinpalu 11 445

I päev individuaalne

võistleja tiim sektor 1 tulem 1 # 1
Ranel Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi A 3464 1
Denis Mežennõi ProAngler/Nero Team A 3331 2
Andrey Turbin Angler Ice Fishing Team A 2148 3
Kalvi Laasalu KSK Swanline A 1940 4
Tarmo Kürsa Rapla Fishing Team A 1827 5
Ivo Venig EFK-ProAngler/Nero A 1800 6
August Turk KV A 1752 7
Viivi Liias A 950 8
Konstantin Voznjuk Team Salmo A 722 9
Andrei Antonov A 649 10
Toivo Reinpalu Team Õisu A 445 11
Jaan Grents Team Salmo B 2708 1
Denis Manov Angler Ice Fishing Team B 2537 2
Tiit Peetsalu KSK Swanline B 2494 3
Hanno Veldemann EFK-ProAngler/Nero B 1886 4
Aivar Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi B 1603 5
Artur Tsepelin KV B 1414 6
Veljo Sarapuu Team Õisu B 1387 7
Marino Pukki B 1144 8
Alan Priidel ProAngler/Nero Team B 1000 9
Jaak Visnapuu Rapla Fishing Team B 662 10
Maksim Konovalik B 565 11
Mikk Rohtla ProAngler/Nero Team C 2815 1
Enno Toomla Team Salmo C 2129 2
Martin Arm Angler Ice Fishing Team C 1693 3
Denis Zigadlo KSK Swanline C 1604 4
Teet Aavik Rapla Fishing Team C 1392 5
Riivo Müür EFK-ProAngler/Nero C 1126 6
Karol Treial KV C 1056 7
Mati Banhard Team Õisu C 1037 8
Margus Ollin Tallinna Kalaspordi Klubi C 946 9
Kenno Rohioja C 786 10Eelmine
Maardu Ahven 2022
Järgmine
Eesti meistrivõistlused jääaluses kalapüügis III etapp,Võrtsjärve Karikas II

Lisa kommentaar

Email again: