Nero Karikas / EMV jääaluses kalapüügis I etapp 2022 Õisu järvel

Meeskondlik võitja Angler Ice Fishing Team

KOONDTULEM

Võistkondlik:

# tiim / võistleja kohap 1 tulem 1 kohap 2 tulem 2 kohap sum tulem sum
1 Angler Ice Fishing Team 12 8993 5 15470 17 24463
Martin Arm 3 5685 3 5518 6 11203
Denis Manov 2 2931 1 5540 3 8471
Andrey Turbin 7 377 1 4412 8 4789
2 KSK Swanline 10 9067 9 14369 19 23436
Kalvi Laasalu 1 6210 2 5063 3 11273
Tiit Peetsalu 5 738 4 5345 9 6083
Denis Zigadlo 4 2119 3 3961 7 6080
3 ProAngler/Nero Team 9 10053 11 14101 20 24154
Denis Mežennõi 1 4190 1 7042 2 11232
Mikk Rohtla 4 4751 3 4806 7 9557
Alan Priidel 4 1112 7 2253 11 3365
4 Tallinna Kalaspordi Klubi 8 10364 12 13558 20 23922
Ranel Kõmmits 2 6022 5 3173 7 9195
Aivar Kõmmits 1 2338 2 6041 3 8379
Margus Ollin 5 2004 5 4344 10 6348
5 Team Õisu 11 8328 16 11237 27 19565
Aleksei Špalov 6 3482 6 4646 12 8128
Georg Semenovski 2 2258 2 4041 4 6299
Veljo Sarapuu 3 2588 8 2550 11 5138
6 Team Salmo 14 7816 15 12745 29 20561
Jaan Grents 5 4335 4 4658 9 8993
Mati Banhard 6 1959 5 5218 11 7177
Enno Toomla 3 1522 6 2869 9 4391
7 KV 25 4112 19 10367 44 14479
Karol Treial 9 2670 4 3696 13 6366
Artur Tsepelin 10 946 8 3142 18 4088
August Turk 6 496 7 3529 13 4025
8 EFK-ProAngler/Nero 23 4257 25 7548 48 11805
Hanno Veldemann 8 2973 6 3661 14 6634
Mikk Alekõrs 7 1127 10 2336 17 3463
Ivo Venig 8 157 9 1551 17 1708


Individuaalne: 

võistleja sektor 1 tulem 1 kohap 1 sektor 2 tulem 2 kohap 2 tulem sum kohap sum #
Denis Mežennõi B 4190 1 A 7042 1 11232 2 1
Kalvi Laasalu A 6210 1 B 5063 2 11273 3 2
Denis Manov B 2931 2 B 5540 1 8471 3 3
Aivar Kõmmits C 2338 1 A 6041 2 8379 3 4
Georg Semenovski C 2258 2 C 4041 2 6299 4 5
Martin Arm A 5685 3 A 5518 3 11203 6 6
Mikk Rohtla A 4751 4 B 4806 3 9557 7 7
Ranel Kõmmits A 6022 2 C 3173 5 9195 7 8
Denis Zigadlo B 2119 4 C 3961 3 6080 7 9
Andrey Turbin C 377 7 C 4412 1 4789 8 10
Jaan Grents A 4335 5 B 4658 4 8993 9 11
Tiit Peetsalu C 738 5 A 5345 4 6083 9 12
Enno Toomla C 1522 3 C 2869 6 4391 9 13
Margus Ollin B 2004 5 B 4344 5 6348 10 14
Mati Banhard B 1959 6 A 5218 5 7177 11 15
Veljo Sarapuu B 2588 3 B 2550 8 5138 11 16
Alan Priidel C 1112 4 C 2253 7 3365 11 17
Aleksei Špalov A 3482 6 A 4646 6 8128 12 18
Karol Treial A 2670 9 C 3696 4 6366 13 19
August Turk C 496 6 B 3529 7 4025 13 20
Hanno Veldemann A 2973 8 B 3661 6 6634 14 21
Jaak Visnapuu A 3410 7 C 2242 8 5652 15 22
Marino Pukki B 1012 8 A 2786 9 3798 17 23
Mikk Alekõrs B 1127 7 A 2336 10 3463 17 24
Ivo Venig C 157 8 C 1551 9 1708 17 25
Maksim Konovalik A 910 11 A 3642 7 4552 18 26
Artur Tsepelin B 946 10 A 3142 8 4088 18 27
Jaanus Viitkin B 957 9 B 2036 9 2993 18 28
Arvi Sirm C 153 9 B 1244 10 1397 19 29
Artur Lootsmann B 0 11
Janek Aljes C 119 10
Vellar Schütz C 89 11
Taavi Kaldma A 2193 10

II päeva tulemused

sektorid:

võistleja tiim sektor 2 tulem 2 kohap 2
Denis Mežennõi ProAngler/Nero Team A 7042 1
Aivar Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi A 6041 2
Martin Arm Angler Ice Fishing Team A 5518 3
Tiit Peetsalu KSK Swanline A 5345 4
Mati Banhard Team Salmo A 5218 5
Aleksei Špalov Team Õisu A 4646 6
Maksim Konovalik A 3642 7
Artur Tsepelin KV A 3142 8
Marino Pukki A 2786 9
Mikk Alekõrs EFK-ProAngler/Nero A 2336 10
         
Denis Manov Angler Ice Fishing Team B 5540 1
Kalvi Laasalu KSK Swanline B 5063 2
Mikk Rohtla ProAngler/Nero Team B 4806 3
Jaan Grents Team Salmo B 4658 4
Margus Ollin Tallinna Kalaspordi Klubi B 4344 5
Hanno Veldemann EFK-ProAngler/Nero B 3661 6
August Turk KV B 3529 7
Veljo Sarapuu Team Õisu B 2550 8
Jaanus Viitkin B 2036 9
Arvi Sirm B 1244 10
         
Andrey Turbin Angler Ice Fishing Team C 4412 1
Georg Semenovski Team Õisu C 4041 2
Denis Zigadlo KSK Swanline C 3961 3
Karol Treial KV C 3696 4
Ranel Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi C 3173 5
Enno Toomla Team Salmo C 2869 6
Alan Priidel ProAngler/Nero Team C 2253 7
Jaak Visnapuu C 2242 8
Ivo Venig EFK-ProAngler/Nero C 1551 9


I päeva tulemused

võistkondlik:

# Tiim / Võistlejakohapunktid tulem
1 Tallinna Kalaspordi Klubi 8 10364
Aivar Kõmmits 1 2338
Ranel Kõmmits 2 6022
Margus Ollin 5 2004
2 ProAngler/Nero Team 9 10053
Denis Mežennõi 1 4190
Alan Priidel 4 1112
Mikk Rohtla 4 4751
3 KSK Swanline 10 9067
Kalvi Laasalu 1 6210
Denis Zigadlo 4 2119
Tiit Peetsalu 5 738
4 Team Õisu 11 8328
Georg Semenovski 2 2258
Veljo Sarapuu 3 2588
Aleksei Špalov 6 3482
5 Angler Ice Fishing Team 12 8993
Denis Manov 2 2931
Martin Arm 3 5685
Andrey Turbin 7 377
6 Team Salmo 14 7816
Enno Toomla 3 1522
Jaan Grents 5 4335
Mati Banhard 6 1959
7 EFK-ProAngler/Nero 23 4257
Mikk Alekõrs 7 1127
Ivo Venig 8 157
Hanno Veldemann 8 2973
8 KV 25 4112
August Turk 6 496
Karol Treial 9 2670
Artur Tsepelin 10 946


Individuaalne:

# võistleja tiim sektor tulem kohapunktid
1 Kalvi Laasalu KSK Swanline A 6210 1
2 Denis Mežennõi ProAngler/Nero Team B 4190 1
3 Aivar Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi C 2338 1
4 Ranel Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi A 6022 2
5 Denis Manov Angler Ice Fishing Team B 2931 2
6 Georg Semenovski Team Õisu C 2258 2
7 Martin Arm Angler Ice Fishing Team A 5685 3
8 Veljo Sarapuu Team Õisu B 2588 3
9 Enno Toomla Team Salmo C 1522 3
10 Mikk Rohtla ProAngler/Nero Team A 4751 4
11 Denis Zigadlo KSK Swanline B 2119 4
12 Alan Priidel ProAngler/Nero Team C 1112 4
13 Jaan Grents Team Salmo A 4335 5
14 Margus Ollin Tallinna Kalaspordi Klubi B 2004 5
15 Tiit Peetsalu KSK Swanline C 738 5
16 Aleksei Špalov Team Õisu A 3482 6
17 Mati Banhard Team Salmo B 1959 6
18 August Turk KV C 496 6
19 Jaak Visnapuu A 3410 7
20 Mikk Alekõrs EFK-ProAngler/Nero B 1127 7
21 Andrey Turbin Angler Ice Fishing Team C 377 7
22 Hanno Veldemann EFK-ProAngler/Nero A 2973 8
23 Marino Pukki B 1012 8
24 Ivo Venig EFK-ProAngler/Nero C 157 8
25 Karol Treial KV A 2670 9
26 Jaanus Viitkin B 957 9
27 Arvi Sirm C 153 9
28 Taavi Kaldma A 2193 10
29 Artur Tsepelin KV B 946 10
30 Janek Aljes C 119 10
31 Maksim Konovalik A 910 11
32 Vellar Schütz C 89 11
33 Artur Lootsmann B 0 11


sektorid: 

võistleja tiim sektor tulem kohapunktid
Kalvi Laasalu KSK Swanline A 6210 1
Ranel Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi A 6022 2
Martin Arm Angler Ice Fishing Team A 5685 3
Mikk Rohtla ProAngler/Nero Team A 4751 4
Jaan Grents Team Salmo A 4335 5
Aleksei Špalov Team Õisu A 3482 6
Jaak Visnapuu A 3410 7
Hanno Veldemann EFK-ProAngler/Nero A 2973 8
Karol Treial KV A 2670 9
Taavi Kaldma A 2193 10
Maksim Konovalik A 910 11
         
Denis Mežennõi ProAngler/Nero Team B 4190 1
Denis Manov Angler Ice Fishing Team B 2931 2
Veljo Sarapuu Team Õisu B 2588 3
Denis Zigadlo KSK Swanline B 2119 4
Margus Ollin Tallinna Kalaspordi Klubi B 2004 5
Mati Banhard Team Salmo B 1959 6
Mikk Alekõrs EFK-ProAngler/Nero B 1127 7
Marino Pukki B 1012 8
Jaanus Viitkin B 957 9
Artur Tsepelin KV B 946 10
Artur Lootsmann B 0 11
Aivar Kõmmits Tallinna Kalaspordi Klubi C 2338 1
Georg Semenovski Team Õisu C 2258 2
Enno Toomla Team Salmo C 1522 3
Alan Priidel ProAngler/Nero Team C 1112 4
Tiit Peetsalu KSK Swanline C 738 5
August Turk KV C 496 6
Andrey Turbin Angler Ice Fishing Team C 377 7
Ivo Venig EFK-ProAngler/Nero C 157 8
Arvi Sirm C 153 9
Janek Aljes C 119 10
Vellar Schütz C 89 11

Järgmine
Kirbutamise MM 2022 tulemused

Lisa kommentaar

Email again: