350 000€ VASTU TAEVAST: Linnamäe hüdroelektrijaama veeluba pikendati vaid pool aastat

Eestis moodustab hüdroenergia vaid 1,2% kogu taastuvenergia toodangust, Linnamäe panus sellesse on vaid 0.2%. Anna oma allkiri siin: https://petitsioon.ee/aita-taastada-jagala-lohejogi
Lõpuks on Keskkonnaamet astumas jõulisemaid samme siirdekalade rändetakistuste eemaldamise osas.

Natura hindamise tulemusena jõudis Keskkonnaamet seisukohale, et Linnamäe paisul pole võimalik elektrit toota ilma Jägala jõe Natura 2000 võrgustiku kaitse-eesmärke ja terviklikkust kahjustamata. 

Äsja Linnamäe paisu renoveerimisse ligi 350 000 eurot investeerinud Wooluvabriku veeluba pikendati ajutiselt kuni 30. juunini 2022. Selleks ajaks peaks olema kogutud tagasiside Linnamäe Natura hindamise eelnõule.

Loodust hävitavat paisu soovitakse renoveerida maksumaksja raha eest
PRIA kodulehelt selgub, et Wooluvabrik OÜ-le on määratud 139 746,50€ suurune toetus. Wooluvabrik pakub tööd ühele inimesele, kellelt laekus 2020 aastal riigile 3 350 euro jagu sotsiaalmakse.

Erandit ei tehta

Linnamäe paisu säilitamiseks puudub ülekaalukas avalik huvi, elektrit on võimalik toota muude looduskeskkonda vähem kahjustavate tehnoloogiatega ning piisavaid asendusmeetmeid pole võimalik rakendada loodusväärtuste kaitse tagamiseks. Sellepärast pole Natura 2000 võrgustiku erandi rakendamine Keskkonnaameti hinnangul võimalik.
Vaata vaba Jägala alamjooksu visualiseerivat videot SIIT

Anna oma allkiri siin: https://petitsioon.ee/aita-taastada-jagala-lohejogi
Eelmine
JÄGALA VABAKS: Wooluvabrik taotleb taaskord vee erikasutusloa pikendamist
Järgmine
REAALNE VANGISTUS RÖÖVPÜÜDJALE: Pärnumaa kalurile määrati 4 aastane vangistus 12 384€ suuruse keskkonnakahju tekitamise eest

Lisa kommentaar

Email again: