JÄGALA VABAKS: Wooluvabrik taotleb taaskord vee erikasutusloa pikendamist

Linnamäe tamm avatud jõele - kunstniku nägemus
Muinsuskaitse ja looduskaitse saavad koos eksisteerida, vaata visiooni vabast Jägalast SIIT
Keskkonnaamet on taaskord menetlusse võtnud Linnamäe hüdroelektrijaama opereeriva Wooluvabrik OÜ taotluse vee erikasutusloa pikendamiseks. Sarnaselt on seda luba pikendatud juba 7 aastat järjest.

Lõhilaste potentsiaal on Wooluvabriku kasumist suurem
Wooluvabrik OÜ 2019 kasumiaruanne, millest selgub, et kasum on väike
Hüdroelektri tootmise jaoks liiga väikese langu ja vooluhulga tõttu on Jägala alamjooksul elektritootmisest saadav tulu väiksem lõheliste potentsiaalsest kalanduslikult väärtusest. 
Loe, kuidas Rootsis võttis energiafirma Linnamäest suurema tootmismahuga hüdroelektrijaamad vabatahtlikult maha SIIT
Infograafika, millest selgub, et Jägala jõe alamjooksu lõhilaste potentsiaal, kui tamm avada, on väga suur
Jägala alamjooksu potentsiaalne lõhilaste väärtus on 256 300€, millest moodustab 34 100€ kutseline püük ja 222 200€ harrastuspüük. Uuring on leitav SIIT

Täispikkuses teade KOTKAS infosüsteemist:
"Teatame, et oleme menetlusse võtnud Wooluvabrik OÜ (Registrikood 14345725; aadress Pojengi tee 10, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond) keskkonnaloa L.VT.HA- 171918 muutmise taotluse, registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.10.2021 kiri nr DM-117496-1, 14.10.2021 kiri nr DM-117496-2 ja 11.11.2021 kiri nr DM-117496-4. Wooluvabrik OÜ taotleb Keskkonnaameti 30.12.2020 korralduse nr DM-112486-5 muutmist „Vee erikasutusloa nr L.VT.HA-171918 muutmise korraldus“ punkti 1.1 ja pikendada veeloa nr L.VT.HA-171918 kehtivust Linnamäe paisul Jägala jõe paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks kuni uue veeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuid mitte kauemaks kui 31.12.2022."

#JõedVabaks #DamRemovalEurope
Eelmine
AASTA KALA: Vaata videot, kuidas ahven kärestikest üles hüppab
Järgmine
350 000€ VASTU TAEVAST: Linnamäe hüdroelektrijaama veeluba pikendati vaid pool aastat

Lisa kommentaar

Email again: