2019 aasta kalastusvõistluste tulemused

EKS Kalasport peab kalapüügi võistluste kalendrit ning avaldab ja arhiveerib nende tulemusi. Saada võistluste kalendri ning tulemuste info koos fotodega EKS Kalaspordile, et saaksime need avaldada.