Eesti Kalastajate Seltsi vabatahtliku kalakaitsja eetikakoodeks

Kes me oleme ja kuidas käitume?

 • Kalakaitsja missiooniks on võimaldada kalal ära kudeda - peletades röövpüüdjad eemale. 

 • Kalakaitsja esmane kontakt igas olukorras ja küsimuses on alati Välijuht.

 • Kalakaitsja on jõe ääres alati kõigi vastu viisakas, ka võimaliku röövpüüdjaga suhtleme viisakalt ja lugupidavalt.

 • Kalakaitsja jääb igas olukorras rahulikuks, ei lase ennast provotseerida ega otsi konflikti.

 • Kalakaitsja on alati valmis ennast tutvustama, eriti inspektoritele, kes soovi korral kalakaitsja staatust dokumendi alusel kontrollivad.

 • Kalakaitsja ei tegele omakohtuga!

 • Kalakaitsja ei kanna kaasas tulirelvi – isegi kui omad selleks ametlikku luba!

 • Kalakaitsja ei takista kunagi füüsiliselt kellegi lahkumist sündmuskohalt vaid helistab vajadusel 1247 / 112.

 • Kalakaitsja filmib võimaluse korral - see on meie ainsaks tõendusmaterjaliks, kui ka iseenda turvalisuse tagamiseks.

 • Kalakaitsja ei ole kunagi jõe ääre joobes. Null tolerants!!!

 • Kalakaitsja austab igati loodust ja ei jäta endast iial prahti maha.

 • Kalakaitsja ei liigu kunagi vees!

 • Kalakaitsja ei sea oma teguviisidega ohtu ei ennast ega kaaslasi.

 • Kalakaitsja annab kommentaare nii vähe kui võimalik - meediaga / avalikkusega suhtlevad piirkonnajuhid.


Piirkonnajuhtidel on õigus eelnevate punktide rikkuja Vabatahtlike kalakaitsjate nimekirjast välja arvata.